top of page

Vad betyder det att jag är certifierad inom HBTQ-frågor?


Jag har precis avslutat en kurs på 4 moduler som pågått i ett år. Nu är jag certifierad inom HBTQ-frågor. Kursen leddes av några fantastiska utbildare som samverkar med RFSL. Linus och Kristoffer är väldigt pålästa i ämnet och vet verkligen vad de pratar om i detta ämne. Kursen var inte bara att veta alla begrepp som finns inom HBTQ utan att få mer kunskap om vad det faktiskt innebär, i ett mycket mer bredare perspektiv, att tillhöra en minoritetsgrupp i samhället. Något som en person med en avvikande sexuell läggning eller könstillhörighet gör.Att vara certifierad innebär detta enligt RFSLs hemsida:


Att vara hbtqi-certifierad är en kvalitetsstämpel. Ett hbtqi-certifikat skickar en tydlig signal till omvärlden att ni i er verksamhet arbetar strategiskt för att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt. På RFSL vet vi att många hbtqi-personer aktivt söker sig till verksamheter som är hbtqi-certifierade när de vill komma i kontakt med det offentliga eller köpa tjänster. En hbtqi-certifiering är också positivt i ert interna arbete. Ni säkrar en arbetsmiljö som är mer inkluderande för fler och ni blir en attraktivare arbetsgivare, både för hbtqi-personer och andra, när ni visar att ni tar frågor om mänskliga rättigheter på allvar. En certifiering bidrar till att ni får tryggare medarbetare med möjlighet att utnyttja sin fulla potential. Genom att hbtqi-certifiera verksamheten säkerställer ni också att ni arbetar enligt mål 10 och 16 i Agenda 2030.20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page