top of page

Kerstin Brezina Välkomnar Dig

Bli den du är!

Behövs det en förändring i ditt liv eller

söker du efter en borgerlig officiant?

Låt en Diplomerad Psykosyntesterapeut bli din samtalspartner för terapi där vi berör teman så som; förluster, sorg, livskris, existentiella frågor etc och som guidar dig att hantera vardagen på ett smidigare sätt.

Eller ta kontakt med en utbildad Borgerlig Officiant som utformar en personlig begravningsceremoni tillsammans med Er där minnestalet över den avlidne skildrar en människa som gjort avtryck i världen.

Kerstin verkar som terapeut i Stockholm och Nyköping. Det går även att boka samtal för Skype/Zoom eller telefonsamtal. Officiantuppdragen kan ske var som helst i Sverige,

företrädesvis i Stockholm och i Sörmland.

Wandering Traveler
bottom of page