top of page

Borgerlig Officiant

Ingen människa ska behöva lämna denna värld obemärkt.

Att få förtroendet av anhöriga att leda ceremonin då deras käraste har gått bort är alltid en stor ynnest.

Borgerlig begravningsceremoni

Skapa den begravningsceremoni ni önskar. Såhär brukar de ceremoniprogram se ut som jag gör.

 1. Ingångsmusik

 2. Välkomstord

 3. Musikstycke 1

 4. Inledningsord

 5. Musikstycke 2

 6. Minnestal

 7. Musikstycke 3

 8. Avskedet vid kistan/urnan

 9. Dikt eller tal av anhörig/vän

 10. Musikstycke 4

 11. Avslutningstal

 12. Utgångsmusik

Passande musik.

Här är exempel på vilken sorts musik man kan välja för en ceremoni.

 1. Ingångsmusik ( något stillsamt, klassiskt? )

 2. Välkomstord Kerstin

 3. Musikstycke 1 ( en låt/någon sorts musik som förknippas med avliden eller som denne önskat, kan vara lite upptempo eller stillsam)

 4. Inledning Kerstin

 5. 2 ( en låt/någon sorts musik som förknippas med avliden eller som denne önskat, kan vara lite upptempo eller stillsam)

 6. Tal till den avlidne Kerstin

 7. Musikstycke 3 ( lite stillsammare musik inför avskedet)

 8. Avsked vid kistan/urnan ( instrumental musik )

 9. Dikt eller tal av anhörig Kerstin

 10. Musikstycke 4 ( en låt/någon sorts musik som förknippas med avliden eller som denne önskat, kan vara lite upptempo. Något som gör att gäster känner sig lite mer uppsluppna av. För att kunna gå ifrån ceremonin med en känsla av tacksamhet och kunna le åt de minnen man har av den avlidne. )

 11. Avslutningstal Kerstin

 12. Utgångsmusik ( … om det känns som man vill ha det. Något instrumentalt. )

bottom of page